Contributie

De regels omtrent de contributie zijn als volgt.

Eenmalig inschrijfgeld  €5. De contributie wordt vooraf in 1 maal voor het gehele seizoen betaald. In de contributie zit een bedrag dat wij afdragen aan de sportkoepel NCS. Het totale bedrag dient men binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur over te maken op het rekeningnummer van RSV Alkmaar.

De leden die lid worden tussen 1-9 en 31-12 van het lopende seizoen, betalen het volledige contributiebedrag inclusief de bondsafdracht.

De leden die na 1 januari van het lopende seizoen lid worden betalen de helft van de contributie plus de volledige bondsafdracht, omdat  wij als vereniging die ook moeten afdragen.

Jeugdleden (per vol seizoen)

€115 plus eenmalig €5 inschrijfgeld

Volwassenen (per vol seizoen)

€115 plus eenmalig €5 inschrijfgeld
Er zal nooit restitutie van contributie plaatsvinden (dus ook niet bij ziek en zeer).

Alkmaar Pas

We zijn een deelnemende sportvereniging aan Alkmaar Pas. Alle leden kunnen hun lidmaatschap betalen middels de vouchers die Alkmaar Pas verstrekt aan de minima. Kijk voor meer informatie op www.alkmaarpas.nl.

Let op: Wij als vereniging nemen de bonnen van Alkmaar Pas aan, bedoeld als betaling van de contributie. Deze bonnen moeten echter op de naam staan van diegene die lid is / wordt van onze vereniging. Bij inname van de bonnen wordt gecontroleerd op naam en geboortedatum. Wanneer deze niet overeenstemmen met de gegevens van het lid dan worden de bonnen niet door ons geaccepteerd. Dit om fraude te voorkomen.

In de maand juni krijgt ieder lid een factuur voor het totale jaarbedrag (indien nodig kan men in overleg met de penningmeester gespreid betalen). Opzeggen dient te geschieden minimaal  1 maand voor het eind van het seizoen, dus uiterlijk 1 juni van het lopende jaar. U kunt opzeggen door een email te sturen naar de ledenadministratie (zie contact), u krijgt dan een bevestiging. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Gedurende de maanden juli en augustus wordt er niet gezwommen. Voor die periode wordt dan ook geen contributie in rekening gebracht. Een seizoen is dus 10 maanden!

Erkend opleidingsinstituut

Erkend examen en opleidingsinstituut

Contact

Algemene informatie:

Tel. 06-45564934 (graag na 18.00uur) 
ledenadministratie@rsvalkmaar.nl
 
Terug naar boven